Eiko Otake: A Body at the Pillow
Contact View full item

Eiko Otake: A Body at the Pillow

Photograph

Identifier
EikoOtake_ABodyAtThePillow_2017bTrisolini-32
Date:
2107
Taken at Jacob's Pillow

Related Entities
Eiko Otake (depicts)
Related productions
Eiko Otake: A Body at the Pillow (2017)